Automatisk säkerhetskopiering

Vi kan erbjuda disk image backup på alla dina Windows enheter och ser självklart till att överföring sker säkert och krypterat. Man kan välja att lagra backuperna lokalt eller på molnservar. Backupen sker automatisk och man ställer in vilka datorer, vad som skall backupas och när som backupen skall köras. Backup sker inkrementellt eller differentiell vilket innebär att bara ändringar överförs, detta spar både tid och bandbredd.
En central hantering som möjliggör schemaläggning, återställning och övervakning av alla nätverksdatorer som kör backup agenten. Backupservern kan installeras på alla Windows-operativsystem från Windows 7 och senare, 32 eller 64 bitar.
Backup agenten som körs på datorer kan installeras på vilket Windows operativsystem som helst från Windows XP (SP3) med undantag för Windows XP Home. Agenten använder sig av Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) för att göra backup på filer som är öppna (låsta) av ett program.